Nov 7, 2010

luda mačka

Dacikina mačka je sinoć zabrijala na neki list u kanti za smeće i stalno ga je glodala hahaha
preluda je..i gluha je....http://www.ehow.com/how_2108978_happily-communicate-deaf-cat.html


A kad smo kod mačaka eo još nešta što sam jučer vidjela hh

http://webcafe.net.hr/forwarduse/video/inner.html?select=201011010282503

11 comments: